1. vydanie knihy Bebekova Skaza

Články o knihe Bebekova skaza

Bebekova skaza (wikipedia)

Prispeli na obnovu hradu (www.infoRoznava.sk)

Bebekova skaza (www.humanisti.sk)

Predajom knihy podporia zbierku (www.infoRoznava.sk)

Druhé vydanie knihy: Bebekova skaza (www.smolnik.sk)

Bebekova skaza pomôže Krásnej Hôrke (www.zivotpodhradom.sk)

O knihe Bebekova skaza v TV

Národnostný magazín 10.9.2012, STV2, cca 15. minúta relácie

Vytvorilo Victory Studio