1. vydanie knihy Bebekova Skaza

Krásna Hôrka v období stredoveku za „vlády“ Bebekovcov

Zdroj: http://www.cassovia.sk/okolie/krhorka/

Po tatárskom vpáde v roku 1241 kráľ Béla IV. Prehla bitku pri blízkej rieke Slaná. I tak štedro obdaril svojich prívržencov a 5. VI. 1243 daroval veľkú časť toho kraja bratom Filipovi a Detrichovi Szárovi z rodu Ákošovcov. Tomuto rodu sa od začiatku 14. storočia hovorilo Bebekovci.

V roku 1290 Ákošovci predali časť majetku okolo Brzotína rodu Márriássyovcov, ktorí vlastnili veľké majetky na Spiši. Po roku 1320 ale nastáva spor Bebekovcov a Márriássyovcov o znovuzískanie predaného majetku. V listine z roku 1322 je uvedené, že Bebekovci Krásnu Hôrku Márriásyovcom predali, ale v listine z roku 1341 sa spomína hrad Krásna Hôrka už ako majetok Bebekovcov. Termín hrad sa prvýkrát spomína v listine z roku 1333, predtým to bolo vždy iba panstvo. Je však pravdepodobné, že hrad tu stál už v roku 1320, iba nebol označený týmto termínom.

Bebekovci boli na danom území takmer neobmedzení páni a ich majetok z generácie na generáciu narastal aj vďaka tomu, že počas rôznych vojen o kráľovský uhorský trón často prebehovali zo strany na stranu tak, aby boli spojení s víťazom. Týkalo sa to bojov medzi Ladislavom Pohrobkom s Hunaydyovcami, alebo Ferdinanda Habsburského a Jánom Zápoľským.

Keď cisár Ferdinand ticho súhlasil s tým, aby Turci obsadili Bebekov hrad vo Fiľakove, Bebekovci sa na cisára nahnevali a spojili sa s Turkami. I keď v bitke o Krásnu Hôrku porazil cisárové vojská, nakoniec musel František Bebek opustiť Gemer a usadiť sa v Sedmohradsku, kde bol v roku 1558 zavraždený.

Jeho syn Juraj Bebek dostal od cisára Františka milosť. V roku 1567 však zomrel v Sedmohradsku bez potomka a tým vymrel rod Bebekovcov.

V roku 1578 sa stal hradným kapitánom Krásnej Hôrky Peter Andrássy, v roku 1642 dostali hrad do vlastníctva jeho synovia. Posledným z rodu Andrássyovcov, ktorý hrad obýval bol Štefan III. V roku 1817 však Krásna Hôrka vyhorela. V roku 1857 tu Juraj Andrássy po čiastočnej rekonštrukcii zriadil rodové múzeum, ktoré bolo po roku 1875 prístupné verejnosti.

Vytvorilo Victory Studio