1. vydanie knihy Bebekova Skaza

Autor knihy

autor knihy, Rafael Szabo

Rafael Szabó sa výrazne zapísal do dejín Spiša a Gemera. Je jedným z mužov svojho času. Pritom to, čo si v súvislosti s jeho menom takmer všetci ľudia spájajú, sú knihy. Historky a udalosti zo Smolníka a okolia sú vďačným námetom jeho spomienok. Štúdiom histórie sa vedel vžiť do osudov významných, ale aj obyčajných ľudí. Podivuhodné príbehy z minulosti podáva novým spôsobom. Nie je v nich nenávisť, alebo zloba. Vie s veľkým citom a ľudsky vyrozprávať udalosti, ktoré tvorili dejiny nie len rodného Smolníka, ale aj jeho širšieho okolia.

Viac informácií o ňom a jeho knihách.

Vytvorilo Victory Studio