1. vydanie knihy Bebekova Skaza


Ďakujeme čitateľom za umožnenie podpory obnovy hradu Krásna Hôrka

Už pred 20.7.2012, kedy po náročných a dlhých prípravách vyšlo druhé, prepracované vydanie historického románu Bebekova Skaza od spisovateľa Rafaela Szabó-a, sme ako vydavateľ knihy vyhlásili, že z každého kusu knihy, ktorý sa predá odo dňa vydania do 1.12.2012 venujeme sumu 2 Eur na obnovu kultúrneho skvostu, hradu Krásna Hôrka. Pútavý príbeh so šťastným koncom, ktorý kniha rozpráva, sa totiž viaže práve na tento hrad a jeho blízke okolie. Po zverejnení tohto záväzku sa ozývali aj niektoré hlasy, ktoré o tom pochybovali.

O to viac nás teší, že svoj verejný záväzok sme nakoniec splnili a tak po sčítaní kusov predaných v uvedenom termíne a pričítaní aj niektorých, predaných ešte aj v priebehu zvyšku decembra a vynásobení sumou 2 Eur, sme dospeli k sume 204,- Eur, na ktorú sme uzavreli so Slovenským národným múzeom - Múzeom Betliar darovaciu zmluvu. Túto sumu sme počas Vianočných sviatkov s potešením previedli na účet verejnej zbierky, ktorú Slovenské Národné Múzeum otvorilo po vyhorení hradu, číslo účtu 7000443743/8180. Múzeum zároveň prisľúbilo použiť tieto finančné prostriedky na obnovenie zbierkového fondu expozície hradu Krásna Hôrka. Detail ďakovného listu si môžete prezrieť po kliknutí na jeho miniatúru v hornej časti tohto článku.

Ostáva nám teda dúfať, že hrad bude čím skôr obnovený a otvorený pre verejnosť najneskôr v roku 2014, aby sa turisti mohli čím skôr znova kochať v tomto kultúrnom dedičstve a pripomenúť si históriu územia Gemera, na ktorom sa nachádza.

Chcel by sme týmto úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí sa rozhodli nielen potešiť seba, či svojich blízkych príjemnou a pútavou knižkou, čerpajúcou z historických udalostí Gemera a okolia v pohnutých časoch 16. storočia, ale zároveň podporiť dobrú vec a to obnovu hradu.

Knižku je, samozrejme, aj po tejto akcii naďalej možné kúpiť si na pôvodných predajných miestach a rovnako aj na Internete.

Viac informácií nájdete na naších stránkach.

Vytvorilo Victory Studio